Gud-og-Grammatik-TOP

New World Radiation

GudOgGrammatikTotal483

Vores samarbejde begyndte i 1984 i forbindelse med udstillingen Gud og Grammatik på Charlottenborg i København. Vi havde dannet en gruppe med Henrik S. Holck og Cai Ulrich von Platen. Planen var at skabe en installation ud fra en serie møder, hvis formål var at finde ud af hvad vi kunne fornemme i fællesskab. Værket fik aldrig en egentlig titel. Til at begynde med betegnede vi det som en kunstpause, men det blev også foreslået at kalde installationen New World Radiation efter Karen Blixens komfur på Rungstedlund.

Udgangspunktet var at vi ville betragte hele verden som en vores pallet og metoden blev i sin enkelhed, at vi fandt frem til forskellige genstande, som vi kunne tænke os at se i samme rum. Vi valgte forskellige udstoppede dyr fra Zoologisk Museum. Lava og forsteninger fra Geologisk Museum. Et træ fra Botanisk Have. Forskellige typer af verdenskort fra universitetets geografiske institut: Der var en vejrsatelit fra Dansk Rumforskningsinstitut. Bord, stole og et gulvtæppe fra Ikea. En grøn tavle og et oscilloskop fra en Københavnsk skole. Dertil kom en del legetøj og forskellige symbolske objekter.

Installationen fremstod i sin helhed som en slags undervisningslokale i en ubestemmelig og irrationel videnskabelig institution. Vi var på udstillingen hver dag. Talte med folk og serverede te for gæsterne. En dag kom en lærerinde forbi. Hun underviste i religion og tysk og var blevet tiltrukket af udstillingen fordi den hed Gud og Grammatik. Vores rum interesserede hende meget og hun spurgte om hun måtte bruge det til en undervisningslektion med en af sine klasser. Vi sagde selvfølgeligt ja og deltog selv i lektionen, da den fandt sted nogle dage senere. Det var her vi opdagede betydningen af den åbne kode. I to timer sad børnene og talte om det de så i rummet, tolkede det og forbandt genstandene til verdensbilleder fulde af indsigt og poesi.

Erfaringerne fra denne udstilling har præget vores samarbejde lige siden. Ikke mindst bevidstheden om at man kan foretage intuitive valg af genstande og billedelementer, der rummer en skjult viden og betydning, som er åben for afkodning og tolkning af enhver der ser på dem. Vi har også lige siden arbejdet på at finde ud af hvad det er muligt at føle, se og udtrykke sammen med andre. Vores arbejde er drevet af længslen efter en kultur, et fælles mønster, som er større klogere og dybere end os selv.

Skeel & Skriver