MutationsTop

Mutations (2)

Mutations

Mutations er en installation lavet til udstillingen Wunderkammer 3 på Esbjerg museum 2021. Det var en bunden opgave hvor de inviterede kunstnere blev bedt om i deres værker at forholde sig til fænomenet geogenetik. En videnskab der udnytter DNA sekventeringens tekniske muligheder til, gennem studiet af fossilt DNA, at følge organismernes færd gennem tiden. DNA bliver derved et redskab, der i en vis forstand danner samme type af relation mellem teknik og erkendelse, som DNA koden i sig selv har til den levende organisme. På den ene side det bagvedliggende mønster og på den anden den ydre udfoldede form. Genotype og fænotype. Mutations forsøger at fremstille den skjulte kode og den åbenbarede natur set på en gang som to sider af samme sag, for herved at skabe en fornemmelse af gennemsigtig dybde i forklaringens mysterium. 

Installationen består af tre elementer. En horisontal midterakse med to glashylder hvor der står rækker af flasker med fire forskellige typer farvet sodavand afbrudt af enkelte tomme glas. Sammenstillingen af disse objekter mimer strukturen i den specifikke muterede DNA sekvens, der markerer homo sapiens entré på den evolutionære scene.  Over midteraksen vises  en filmsløjfe med en optagelse fra først i 1960erne af unge piger der danser vals med hinanden. Under midteraksen er en synstavle hvis lys flimrer uregelmæssigt. Billedet danner en åben kode, et tegn og en stemning. 

MutationsThump
Installation View - Video

 

 

 

 

 

Skeel & Skriver